Muistisairaudet

Yleisimmät dementiaa aiheuttavat taudit

Muistihäiriö on yleinen oire. Monet tekijät vaikuttavat eri ikäisten ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila, eräät sairaudet ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä. Osa muistihäiriöistä voidaan tutkimuksin todeta dementiaa aiheuttaviksi.

Dementia on elimellisestä, aivoja rappeuttavasta sairaudesta johtuva oireyhtymä, johon liittyy laaja-alainen toimintojen ja muistin heikkeneminen. Eri sairaudet aiheuttavat erilaisia muistiongelmia ja käytöshäiriöitä.

Muistisairauksiin liittyy muun muassa seuraavia oireita:

 • muistihäiriöt alkaen lähimuistin vaikeuksista -vaikeus muistaa viime aikojen tapahtumia
 • uuden oppiminen heikkenee – uudet asiat eivät jää mieleen ja oppiminen on vaikeaa
 • abstraktin ajattelun vaikeutuminen – sananlaskujen ja vertauksien ymmärtäminen
 • puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus – vaikeus löytää sanoja tai ymmärtää sanallisia ohjeita
 • vaikeus tunnistaa esineitä, käytetään vääriä esineitä väärissä yhteyksissä
 • esineiden ja asioiden nimeämisen vaikeudet – käytetään kiertoilmauksia
 • kätevyyden häiriöt -vaikeuksia pukeutumisessa tai esineiden käytössä
 • ajan ja paikan tunnistamisen vaikeudet -eksyminen
 • mielialan lasku, ahdistuneisuus, – joskus myös levottomuus, aggressiivisuus, vaeltelu

Jokapäiväisessä elämässä muistisairaus voi ilmetä esimerkiksi:

 • vaikeutena muistaa, ymmärtää tai löytää oikeita sanoja
 • toistuvina kysymyksinä samasta asiasta
 • kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa tai paikkaa
 • vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoissa
 • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina
 • opittujen taitojen ja asioiden pyyhkiytymisenä pois mielestä
 • läheisesi on huolissaan tai huolestut itse muistisi heikkenemisestä
 • lähisukulaisen nimi ei muistu enää mieleen useiden tuntien sisällä
 • avaimet ovat kadoksissa lähes päivittäin
 • silmälasit ja käsilaukku ovat usein kateissa
 • autolla ajaessasi joutuu silloin tällöin miettimään, minne on menossa
 • palaa usein kaupasta ilman sitä tavaraa, jota lähti ostamaan
 • ei pysty luettelemaan, keiden kanssa on tänään puhunut puhelimessa

Huomatessasi kyseisiä muutoksia itsessäsi tai läheisessäsi varaa aika omalle lääkärille.

Muistihäiriön syy on aina selvitettävä!

Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on tavallisin dementian aiheuttaja ja sitä sairastaa noin 60-70 % dementiapotilaista. Sairauden syy on tuntematon. Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on muistin ja oppimisen heikkeneminen, mikä näkyy jo taudin varhaisvaiheessa mieleen painamisen heikkenemisenä ja viimeaikaisten tapahtumien unohtamisena. Ajantaju heikkenee, päivät, kuukaudet ja vuodet saattavat sekoittua. Myös paikantaju saattaa hämärtyä. Ajattelu hidastuu, puheessa on vaikeaa löytää sanoja ja puhe juuttuu. Sosiaaliset kyvyt säilyvät pitkään niin, että ulkopuoliset eivät välttämättä edes huomaa sairautta.

Alzheimerin tauti -esite

Verisuoniperäinen muistisairaus

Aivoverenkierron häiriöt ovat toiseksi tavallisimpia dementiaan johtavia tiloja. Sairastuneen kävely vaikeutuu usein jo taudin alkuvaiheessa, tyypillistä ovat lyhyet töpöttelevät askeleet. Ajan ja paikan tajun heikentymistä esiintyy erityisesti yöllä. Puhuminen ja puheen ymmärtäminen hankaloituvat. Muisti ja uuden oppiminen voivat säilyä pitkäänkin. Mieliala saattaa vaihdella hyvin nopeasti ilosta suruun. Sairastunut ihminen on tietoinen omasta tilanteestaan varsin hyvin ja voi kärsiä myös masennuksesta. Ilman uusia häiriöitä hyvä toimintakyky saattaa säilyä pitkäänkin.

Verisuoniperäinen muistisairaus -esite

Lewyn kappale –tauti

Tavallisia oireita ovat vähitellen paheneva liikkeiden jäykkyys ja jähmeys. Sairastuneen vireys saattaa vaihdella, mutta kun hän on vireä, muistikin toimii asianmukaisesti. Tyypillistä sairauden luonteelle ovat yksityiskohtaiset näköharhat, esim. eläimet tai ihmiset. Lewyn kappale -tautia sairastava henkilö on usein ”lyhytpinnainen”, yllättävät kiukunpuuskat ovat tavallisia. Taustalla voivat olla perussairauden aiheuttama äkkipikaisuus, oman tilanteen ymmärtäminen tai kanssaihmisten ymmärtämätön suhtautuminen.

Lewyn kappale -tauti -esite

Otsa-ohimolohkorappeuma

Frontaalisiksi eli otsalohkodementioiksi kutsutaan ryhmää dementoivia sairauksia, jotka vaurioittavat erityisesti aivojen otsalohkoja. Tyypillisiä oireita frontaaliselle dementialle ovat heikentynyt päättelykyky ja persoonallisuuden muutokset. Muisti on kohtalaisesti säilynyt, mutta kyky suunnitelmalliseen toimintaan ja abstraktiin ajatteluun ovat heikentyneet. Puhe on usein ympäripyöreää; puheet ja teot voivat olla seksuaalisesti värittyneitä.

Otsa-ohimolohkorappeuma ja siitä aiheutuvat muistisairaudet -esite


Muistisairauksien Käypä hoito-suositus 2017 


Kansallinen muistiohjelma 2012 – 2020 – Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.


 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann